สุดยอดบล็อกสอนเทคนิคการหาเงินออนไลน์,การทำ Digital Marketing และการทำ SEO ฉบับมืออาชีพ- indycreators: นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

Chaiyapat Chuenchom | 9/29/2562 |
นี่เป็นหน้าเพจที่แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายการคืนเงินจากการซื้อสินค้าและบริการของเราจากเว็บไซต์ indycreators.com
สินค้าและบริการดิจิตอล
indycreators.com เสนอสินค้าและบริการดิจิตอลสำหรับการขายแก่ผู้อ่านและสมาชิก รวมทั้งให้การดาวน์โหลดและให้บริการออนไลน์
เว้นเสียว่ามีข้อยกเว้นกับสินค้าและบริการทั้งหมดที่ไม่มีเงื่อนไขการรับประกันการคืนเงินภายใน 30 วัน 
ด้วยสาเหตุอื่นๆ  ถ้าคุณคิดว่าสินค้าและบริการไม่เป็นไปตามคุณภาพในทุกๆ เหตุผล คุณสามารถบอกกล่าวกับเราโดยอีเมล์ภายใน 30 วันนับแต่วันซื้อ และเรายินดีจะคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้คุณเต็มจำนวน
โปรดทราบ: เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบสินค้าและบริการหลังการซื้อไปแล้วภายใน 30 วัน ว่าสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของคุณ
บางรายการสินค้าและบริการของเราเสนอการรับประกันเงื่อนไขสินค้าที่ระบุตรงตามความต้องการ กรุณาอ้างอิงนโยบายการคืนเงินเป็นรายบุคคลเพื่อดูข้อมูลที่มากขึ้นในการขอคืนสินค้าและบริการ
การสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการที่เสนอให้กับผู้ที่เป็นสมัครสมาชิก  การชำระเงินจะหักเป็นวงรอบในแต่ละรอบการใช้งาน ประกอบด้วยการชำระเงินครั้งแรกและการชำระเงินครั้งๆ ต่อไปตามวงรอบการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น การชำระเงินเป็นรายเดือนหรืออาจกำหนดชำระเป็นช่วงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานสินค้าและบริการก็ได้
การชำระเงินจะเป็นการชำระล่วงหน้าเสมอไม่มีการค้างชำระ ดังตัวอย่างการชำระเงินครั้งแรกเพื่อสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนก็ให้ชำระในเดือนแรกที่เริ่มใช้งานสินค้าและบริการ  ณ วันที่ชำระเงินเลย 
ถ้าคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกภายใน 30 วันแรก คุณก็จะได้รับการคืนเงินจากการชำระเงินครั้งแรกนั้นของคุณ
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกหลังจาก 30 วันผ่านไปแล้วหลังจากการชำระเงินครั้งแรกจะไม่ได้รับการคืนเงินแต่การชำระเงินครั้งต่อไปของคุณจะได้รับการยกเลิก

* ดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับ การคืนเงินของ Paypal
แผนการชำระเงิน
สินค้าและบริการที่เสนอเป็นแผนการชำระเงิน ราคาทั้งหมดแยกเป็นตารางการชำระเงินเป็นส่วนๆ  จะสะสมการชำระเงินจนกระทั้งทำการชำระเงินครบถ้วน
สำหรับวัตถุประสงค์ของการคืนเงินภายใน 30 วันไม่อยู่ในเงิื่อนไขการรับประกันนี้ เราจะเริ่มพิจารณาจากวันแรกของการชำระเงินครั้งแรก ไม่ใช่วันที่ชำระครั้งต่อๆ ไป 
โปรดทราบว่า indycreators.com ขอสงวนสิทธิที่จะเสนอแผนการชำระเงินให้กับผู้ที่ใช้งานที่ตกลงกับราคาหลังจากติดตั้งการใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นหรือผู้ที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและบริการทั้งหมดภายในครั้งเดียว
แผนการชำระเงินตามวงรอบของ Paypal (สำคัญ)
สินค้าและบริการที่ได้ซื้อไปแล้วจากสมาชิกหรือชำระเงินตามแผนการชำระเงินโดยใช้บัญชี Paypal ถ้าคุณต้องการยกเลิกย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เราทำการยกเลิกการชำระเงินครั้งต่อไปของคุณ คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองหลังจากที่คุณได้แจ้งยกเลิกกับทางเราแล้ว

ขั้นตอนการยกเลิกแผนการชำระเงินกับบัญชี Paypal ด้วยตัวคุณเองดูได้ที่นี่
ติดต่อเรา
ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน หรือต้องการที่จะขอเงินคืนเงินสำหรับสินค้าและบริการที่คุณได้ซื้อไป กรุณาติดต่อเราที่ : info@indycreators.com